MUTFAK PERSONELİ GÖREV TANIMLARI


GÖREV TANIMI
         
GÖREVİ                                :Executive chef
DEPARTMAN                      :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :Genel Müdür
VEKALET POZİSYONU    :Sous Chef
ALT İLİŞKİLERİ                   :Mutfak personeli
 
ÖZET
Mutfak departmanının personel yönetimi ve menü planlaması, satın alınması gereken ürünlerin araştırılması, depolama, iş pilanlaması, üretim, sunum gibi fonksiyonlarını en ekonomik ve sağlıklı şekilde hijyen prosüdürlerinin uygulanmasını saglamak, yürütmek ve yönetmek. 
 
GÖREVLERİ
 
·        Mutfak departmanındaki tüm yapılan işlerin sağlıklı ve standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
·        Mutfak personelini seçimini yapmak
·        Personelin yükümlü olduğu hijyen kurallarına uymalarını denetlemek
·        Satın alınacak malzeme listesini hazırlamak ve fiyatlarını denetlemek
·        Nitelikli malzemelerin doğru şekilde uygun yerde kullanılmasını sağlayarak ekonomi sağlamak
·        Koltukaltı ambarında dayanıklılık süresine göre malzeme bulundurmak
·        Envanter hazırlamak
·        Mutfağın verimini arttırmak için yaratıcı çalışmalar yapmak
·        Doluluk durumuna ve functionlara uygun üretim planlaması yapmak ve uygulamak
·        Eğitim programlarını hazırlamak ve personeline eğitim vermek
·        Satış arttırmaya yönelik menü planlama çalışmaları yapmak
·        Tüm makine ve aletlerin uygun koşul ve şartlarda kullanılmasını sağlamak
·        Kısım şeflerinin ufkunu genişletici yenilik ve araştırmalara liderlik etmek
·        Üretim aşamasına ait standartları belirlemek
·        Yaratıcı olmak kendini her zaman yenilemek araştırıcı olmak
·        Personelin çalışma programını ve izin çizelgelerini hazırlamak
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
  
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :SOUS CHEF
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :Executive Chef
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK PERSONELİ
VEKALET POZİSYONU    :KISIM ŞEFLERİ
 
GÖREVLERİ
 
·        Yiyecek içecek departmanının maximum verimliliğe ulaşması için tüm mutfak personelinin görevini, kısımları ve maliyetleri denetlemede mutfak şefine yardımcı olmak.
·        Mutfak şefine aşağıdaki konuların kontrolünde , analizinde sürekli yardımcı olmak.
                 
·        Personel kafeteryası dahil kaliteli üretim ve sunum sağlanması
                        Misafirlerin üretim ve sunumdan memnun kalması
                        Sağlıklı satın alma araştırmasının yapılması.
Yönetim, yiyecek maliyetleri
     Temizlik, sağlık koşulları ve hijyen kurallarının uygulanması.
 
· Mutfak şefinin idaresinde uygun personel sayıları ve üretim sağlamak için, belirli seviyedeki personel alımı, personelin göreve alıştırılması, denetlenmesi ve işten çıkarılmasını yürütmek.personel eğitim programının hazırlanıp aşçıbaşına sunulması ve eğitimin yapılmasını sağlamak.
 
·        Mutfaktaki günlük iş akışını sağlamak
·        Misafirlere sunulan yemekleri mutfak şefi gözetiminde denetlemek
·        Mutfakta çalışan tüm personelin verimli çalışmasını sağlamak
·        Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
·        Üretimin kalitesini ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek
·        Kısımlar arası koordinasyonu sağlamak
·        Planlama ve iş akışı ile ilgili bilgileri kısımlara aktarmak
·        Mutfak şefinin yokluğunda sorumluluklarını almak
·        Mutfak şefine günlük işleri ve olayları yazılı olarak rapor etmek
·        Hijyen raporlamalarını yapmak ve denetlemek ve raporları aşçıbaşına sunmak.
·        Arızalı ekipmanların onarılması ve çalışır hale getirilmesini saglamak ve raporlamak.
·        Sunum yapılacak tüm üretim sonu yiyeceklerin tarihlenmesi ve depolanmasından sonra sunum yapılacak düzenin kurulmasından sorumlu olup aşçı başına raporlamak.
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :SICAK KISIM ŞEFİ
DEPARTMAN                      :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISI
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK ELEMANLARI
VEKALET POZİSYONU    :SICAK ŞEF YARDIMCISI
 
GÖREVLERİ
 
·        Misafirlere sunulacak sıcak yemekleri.öngörülen menü doğrultusunda eksiksiz ve tam olarak alt kadrosu ile hazırlamak              
·        Üretim ve sunumda yüksek kalite standartları sağlama, misafir genel temizlik ve hijyen uygulamalarının kontrol ve analizinde mutfak şefi yardımcısına yardımcı olmak
·        Menü planlama hazırlıklarında mutfak şefi ve yardımcısına yardım etmek
·        Açık büfenin sürekli kontrolü ve düzeninin sağlanması eksiklerin tamamlanmasını saglamak.
·        Üretimi en üst kalitede uygun miktarda ve hijyenik olarak yapmak
·        Temel sosları yeterli miktarda mizanplesinde hazır bulundurmak
·        Kısmına ait depoları daima temiz ve düzenli olmasını sağlamak
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
·        Üretimden artan malzemeyi ekonomik ve uygun biçimde değerlendirmek
·        Alt kadrosuna uygun görev dağılımını yapmak ve kontrol etmek
·        Mesleki bilgilerini kısmındaki çalışanlar ile paylaşmak ve eğitimlerini vermek
·        Bir sonraki operasyonların hazırlıklarını yapmak ve yaptırmak
·        Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
  
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :SICAK KISIM ŞEFİ YARDIMCISI
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :SICAK KISIM ŞEFİ / SOUS CHEF
ALT İLİŞKİLERİ                   :USTA
VEKALET POZİSYONU    :USTA
 
GÖREVLERİ
 
·        Sıcak kısım şefi denetimde kendisine verilen işleri yapmak                
 
·        Tüm sıcak ön yemekleri, ön görülen menüler doğrultusunda hazırlamak
 
·        Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
·        Çalışma mekanları ve depoların temizliğini yapmak
 
·        Açık büfenin sürekli kontrolü ve düzeninin sağlanması eksiklerin tamamlanması
 
·        Standart temizlik ve hijyen kurallarını en üst seviyede uygulamak
 
·        Kendisine verilen görevleri standartlara uygun ve eksiksiz yapmak
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek.
.
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak.
 
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :SOĞUK KISIM ŞEFİ
DEPARTMANI                     : MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISI
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK ELEMANLARI
VEKALET POZİSYONU    :SOĞUK ŞEF YARDIMCISI
 
 
 
GÖREVLERİ
 
·        Misafirlerimizin beğenisine sunulan soğuk büfenin tam olarak hazırlanmasını ve aksaksız olarak yürütülmesinİ sağlamak.
 
 • Yağ,buz,sebze veya göze hoş gelen büfe dekorlarının hazırlanması ve büfe düzeninin günlük olarak yaratıcı bir şekilde değiştirilmesi
 
 • soğuk sebze ve et ürünlerin hazırlanmasını sağlamak
 
 • Bütün soğuk meze,salata, sos,zeytin yağlılar, aynaların alt kadrosu ile hijyenik ve kafi miktarlarda en üst kalitede hazırlanmasını sağlar.
 
 • Tüm soğuk sos ve yağ karışımlarının hazırlatılması ve üretimden artan malzemeyi en ekonomik şekilde değerlendirmek.
 
·        Üretim kalitesinden en üst düzeyde sorumlu olmak
 
 • Alt kadrosuna uygun biçimde görev dağılımı yapmak ve takip etmek
 
 • Soğuk demi cheflerin eğitilmesinden sorumlu olmak
 
 • Kanepelerin bar transferlerinin organizasyonunu düzenlemek
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Acil durumlarda hazırlıklı bulunmak.
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
 • Kısmına ait depoları daima temiz ve düzenli olmasını sağlamak
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :SOĞUK KISIM ŞEF YARDIMCISI
DEPARTMAN                      :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :SOĞUK KISIM ŞEFİ
ALT İLİŞKİLERİ                   :USTA
VEKALET POZİSYONU    :USTA
 
 
 
GÖREVLERİ
 
 • Soğuk kısım şefi denetiminde kendisine verilen işleri yapmak
 
 • Salataların sosların, soğuk meze , zeytinyağlılar gibi soğuk kısmın görev kapsamındaki tüm yemeklerin ve malzemelerin ön hazırlığını yapmak
 
 • Çalışma mekanlarının ve dolaplarının temizliğinden ve düzeninden sorumlu olmak
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Açık büfenin sürekli kontrolü ve düzeninin sağlanması, eksiklerin tamamlanması
 
·        Kendisine verilen görevleri standartlara uygun ve eksiksiz yapmak
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
  
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :PASTANE ŞEFİ
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISI
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK ELEMANLARI
VEKALET POZİSYONU    :PASTANE ŞEF YARDIMCISI
 
 
GÖREVLERİ
 
 • Kremalar, pandispanyalar, kekler, kurabiyeler, yaş pasta çeşitleri, international tatlılar, Türk tatlıları, sütlü mamuller, büfe meyvelerinin hazırlanması, çikolata çeşitlerinin hazırlanması, şekerden yapılan dekorlar gibi kısmını ilgilendiren her türlü üretimin sağlıklı ve ekonomik bir şekilde yapılması.
 
 • Üretimin en üst düzeyde kaliteli olması ve misafirlerin memnuniyetinden birinci derece sorumlu olmak.
 
 • Özel günler için her türlü pasta ve tatlı siparişleri ve çeşitli dekor mamullerin hazırlığını sağlamak.
 
 • Her zaman uygun miktarda ön hazırlık yapmak
 
 • Acil durumlar için hazırlıklı olmak
 
 • Restaurant , ziyafet ve diğer bölümler için hazırlanan tüm yerel tatlı, çörek, ekmek , cokies ve diğer ürünlerin üretimini sağlamak
 
 • Alt kadrosuna uygun olan görev dağılımı yapmak
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Hamur karışımlarının ve görev kapsamındaki imalatların düzenli ve hijyenik bir şekilde yapılmasını sağlamak
 
 • Alt kadrosunun eğitim programını yaparak ilgili eğitimleri vermek.
 
 • Kendi departmanı dışındaki bölümler ile iletişim halinde olmak
 
 • Her türlü pasta desert ve meyve büfelerini organize etmek
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
 
 
 
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :PASTA ŞEFİ YARDIMCISI
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :PASTANE ŞEFİ
ALT İLİŞKİLERİ                   :USTA
VEKALET POZİSYONU    :USTA
 
 
 
GÖREVLERİ
 
 • Pastane şefinin öngördüğü görev dahilinde çalışmak
 
 • Çalışma mekanların ve depoların düzenini ve temizliğini sağlamak
 
·        Büfeyi devamlı takip etmek ve eksikleri tamamlamak
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
·        Çeşitli kremalar,bisküitler, pandispanya , tatlı ve pasta gibi ürünlerin ön hazırlığını yapmak
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
 • Kendisine verilen görevleri eksiksiz ve hijyen standartlarına uygun olarak yapmak
 
 • İşiyle ilgili özel konuları not almak ve kendini geliştirmek
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
  
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :KASAPHANE ŞEFİ
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISI
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK ELEMANLARI
VEKALET POZİSYONU    :KASAP ŞEF YARDIMCISI
 
 
GÖREVLERİ
 
 • Her türlü et,piliç,balık ürünlerinin işlenmesi depolanması ve sağlıklı bir biçimde üretime sokulmasını sağlamak.
 
 • Menüler doğrultusunda bütün bölümlere sağlıklı olarak et akışını sağlamak.
 
·        Özel marinatları ve eti lezzetlendiren sosları hazırlamak
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Alt kadronun eğitimini programlamak ve uygulamak.
 
 • Döner,sarma,köfte , hamburger, vb ürünlerin imalatını yapmak
 
 • Menülerdeki yemek çeşitlerine göre et , tavuk ,balık ürünlerinin yemeğe uygun şekilde hazırlanıp işlenmesini yapmak.
 
 • Gerekli nizampleyi hazır olarak bulundurmak.
 
 • Dolabındaki et ve et ürünlerinin muhafazası ve korunması ve en ekonomik şekilde üretime dönüşmesini sağlamak ve yapmak.
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
  
 
 
GÖREV TANIMI
 
 
GÖREV                                 :PERSONEL AŞÇISI
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISI
VEKALET POZİSYONU    :SICAK ŞEF YARDIMCISI
           
GÖREVLERİ
 
 • Personel yemeğinin hijyen standartlarına uygun yüksek standartlarda hazırlanması ve dağıtılmasını sağlamak ve yapmak.
 
 • Bölümüne ait mutfağın hijyen ve temizliğin sağlanması gerekli malların depoda stoklanmasını sağlamak.
 
 • Yemeğin kalitesi ve lezzetinin standartlarda olmasını sağlamak
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Yemekhanenin temizliği ve düzenini sağlamak
 
 • En ekonomik şekilde malzemenin kullanılmasını sağlamak.
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
 • Planlanmış menü listeleri doğrultusunda üretim için gerekli malzemelerin mikterını ve cinsini planlayarak tedarik edilmesini sağlamak.
 
 • Günlük olarak üretilen menülerin reçetelerini hazırlayıp mutfak şefine sunmak
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
 
                                                          
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 : KOMİ
DEPARTMANI                     : MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         : MUTFAK KISIM ŞEFİ & DEMİ CHEF
 
GÖREVLERİ
                                                                                       
 • Bağlı bulunduğu bölüm içinde kısım şefinin öngördüğü işleri yapmak
 
 • Her türlü ön nizamplesin hazırlanmasında yardımcı olmak.
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Mutfak içindeki temizlik ve düzen operasyonlarında aktif olarak çalışmak.
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak..
 
 • Aldığı mutfak bilgilerini kendini geliştirmek için not olarak tutmak
 
 • Becerilerini geliştirip teorik ve pratik bilgi edinmek.
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak  ve uygulamak
 
 
 
  
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :KAHVALTI ŞEFİ
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISI
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK ELEMANLARI
VEKALET DURUMU          :KAHVALTI ŞEFİ YARDIMCISI
 
GÖREVLERİ
 
Sabah kahvaltısına çıkan tüm kahvaltılık malzemelerin hazırlanmasını sağlamak
 
 • Bütün kahvaltılık ürünlerin ve aynaların alt kadrosu ile hijyenik ve kafi miktarlarda en üst kalitede hazırlanmasını sağlar.
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Tüm sıcak yiyeceklerin hazırlanması ve devamlılığının sağlanması
 
·        Üretim kalitesinden en üst düzeyde sorumlu olmak
 
 • Alt kadrosuna uygun biçimde görev dağılımı yapmak ve takip etmek
 
 • Kendi departmanı dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Acil durumlarda hazırlıklı bulunmak.
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
 • Kısmına ait depoları daima temiz ve düzenli olmasını sağlamak
 
 • Kahvaltı için servise sıkılmak üzere verdiği meyvelerin transferini yaptırmak ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
 
  
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :KAHVALTI ŞEFİ YARDIMCISI
DEPARTMAN                      :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :KAHVALTI ŞEFİ
ALT İLİŞKİLERİ                   :KOMİ
 
GÖREVLERİ
 
 • Kahvaltı şefi denetiminde kendisine verilen işleri yapmak
 
 • Tüm sıcak ve soğuk kahvaltılıkların ve meyvelerin ön hazırlığını yapmak
 
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
 • Çalışma mekanlarının ve dolaplarının temizliğinden ve düzeninden sorumlu olmak
 
 • Açık büfenin sürekli kontrolü ve düzeninin sağlanması, eksiklerin tamamlanması
 
·        Kendisine verilen görevleri standartlara uygun ve eksiksiz yapmak
 
 • Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
 
  
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :SNACK KISIM ŞEFİ
DEPARTMAN                      :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISINA
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK ELEMANLARI
VEKALET POZİSYONU    :SNACK ŞEF YARDIMCISI
 
 
GÖREVLERİ
 
·        Misafirlere öngörülen menü doğrultusunda eksiksiz ve tam olarak alt kadrosu ile hazırlamak   
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
·        Üretim ve sunumda yüksek kalite standartları sağlamak
·        Üretimi en üst kalitede uygun miktarda ve hijyenik olarak yapmak
·        Temel sosları yeterli miktarda mizanplesinde hazır bulundurmak
·        Kısmına ait depoları daima temiz ve düzenli olmasını sağlamak
·        Üretimden artan malzemeyi ekonomik ve uygun biçimde değerlendirmek
·        Alt kadrosuna uygun görev dağılımını yapmak ve kontrol etmek
·        Mesleki bilgilerini kısmındaki çalışanlar ile paylaşmak ve eğitimlerini vermek
·        Bir sonraki operasyonların hazırlıklarını yapmak ve yaptırmak
·        Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak.
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :SNACK KISIM ŞEFİ YARDIMCISI
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :SNACK KISIM ŞEFİ
ALT İLİŞKİLERİ                   :USTA VE KOMİLER
VEKALET POZİSYONU    :USTA
 
GÖREVLERİ
 
·        Snack kısım şefi denetimde kendisine verilen işleri yapmak               
 
·        Tüm sıcak ön yemekleri, sebzeleri, makarnaları, hamur işlerini ve patatesleri, garnitürleri, ızgaraları hazırlamak
 
·        Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
·        Çalışma mekanları ve depoların temizliğini yapmak
 
·        Standart temizlik ve hijyen kurallarını en üst seviyede uygulamak
 
·        Kendisine verilen görevleri standartlara uygun ve eksiksiz yapmak
 
·        Servis öncesi ızgara, fritöz, pizza fırını gibi ekipmanları çalışır hale getirmek.
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek
..
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
     
 
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                 :A LA CARTE KISIM ŞEFİ 
DEPARTMAN                      :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ         :MUTFAK ŞEFİ YARDIMCISI
ALT İLİŞKİLERİ                   :MUTFAK ELEMANLARI
VEKALET POZİSYONU    :ALACARTE ŞEF YARD
 
 
GÖREVLERİ
 
·        Misafirlere sunulacak özel yemekleri(çorbalar, makarnalar, sıcak garnitürler, ınternatıonal soslar, ızgaralar, konsomeler, yerel yemekler, patatesler, pilavlar, hamur işleri) öngörülen menü doğrultusunda eksiksiz ve tam olarak alt kadrosu ile hazırlamak
 • Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
·        Üretim ve sunumda yüksek kalite standartları sağlamak,
·        Menü planlama hazırlıklarında mutfak şefi ve yardımcısına yardım etmek
·        Üretimi en üst kalitede uygun miktarda ve hijyenik olarak yapmak
·        Temel sosları yeterli miktarda mizanplesinde hazır bulundurmak
·        Kısmına ait depoları daima temiz ve düzenli olmasını sağlamak
·        Üretimden artan malzemeyi ekonomik ve uygun biçimde değerlendirmek
·        Alt kadrosuna uygun görev dağılımını yapmak ve kontrol etmek
·        Mesleki bilgilerini kısmındaki çalışanlar ile paylaşmak ve eğitimlerini vermek
·        Bir sonraki operasyonların hazırlıklarını yapmak ve yaptırmak
·        Mutfak temizlik ve hijyen standartlarını en yüksek seviyede uygulamak
·        Presantasyon ve sunumda yaratıcı ve kaliteli çalışmalar yapmak.
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
 
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREVİ                                :A LA CARTE KISIM ŞEFİ YARDIMCISI
DEPARTMANI                     :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞ          :A LA CARTE KISIM ŞEFİ
ALT İLİŞKİLER                    :USTA VE KOMİLER
VEKALET POZİSYONU    :USTA
 
GÖREVLERİ
 
·        A la carte kısım şefi denetimde kendisine verilen işleri yapmak                     
 
·        Tüm sıcak ön yemekleri, sebzeleri, makarnaları, hamur işlerini ve patatesleri, garnitürleri, ızgaraları hazırlamak
 
·        Kendi dışındaki bölümler ile diyalog ve bilgi alış verişinde bulunmak
 
·        Çalışma mekanları ve depoların temizliğini yapmak
 
·        Standart temizlik ve hijyen kurallarını en üst seviyede uygulamak
 
·        Kendisine verilen görevleri standartlara uygun ve eksiksiz yapmak
 
·        Servis öncesi ızgara, fritöz, ocak, fırın, benmari gibi ekipmanları çalışır hale getirmek.
 
·        İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
·        Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak 
 
 
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                                   :CHIEF STEWARD
DEPARTMAN                          :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ               :EXECUTİVE CHEF
ALT İLİŞKİLERİ                   :STEWARD
VEKALET POZİSYONU    :STEWARD CHEF YARDIMCISI
 
 
SORUMLULUKLARI
q       Mutfakların temizliği.
q       Servis ve mutfaklarda kullanılan malzemelerin temizliği ve depolanması.
q       Bulaşıkların yıkanması istiflenmesi
q       Genel hijyen kuralları ve kırılmalar,zayiatlar hakkında tüm personeli bilgilendirme.
 
 
GÖREVLER
q       Ana mutfakta , şefin talimatları doğrultusunda yemek pişirmede ve hazırlıkta kullanılan tüm araç ve gereçlerin,makinelerin temizlik operasyonlarını yönetir.
q       Kullanılan temizlik malzemelerinin ne kadar kullanılacağını , hangi amaçlar için kullanılacağını bilir ve uygulattırır.
q       Personel mutfağı ve personel malzemelerinin temizliğinden , bakım ve düzeninden sorumludur.
q       Restauranttan gelen kirli misafir malzemelerinin temizlik ve düzeninden sorumludur. Malzemelerin doğru şekilde konulmasını sağlar,kırılmaları önler.
q       Mutfak ve çöp odalarının temizliğinden ve giderinden sorumludur.
q       Güvenlik,hijyen ve temizlik standartlarını bilir ve personele uygulattırır.
q       Servis,Bar ve Mutfaktaki kullanılan malzemelerin tümüne sahip olunmasını sağlar,fazla malzemenin depoya alınmasını takip eder.
q       Mutfak tabanları,çöp bidonları ,tezgahlar ve kullanılan gereçlerin dezenfektesini yapar.
q       Kırık ve zayiat raporlarını takip eder. Aşçıbaşına  bilgi verir.
q       Gerektiğinde büfe kurulması için mutfak şefine yardım eder ve toplanmasına yardımcı olur.
q       Çalışmasında her zaman özenli ve dikkatli olur, Personele işbaşı eğitimlerini ve bilgi kontrollerini yaptırır.
q       İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
q       Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak.
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                       :STEWARD
DEPARTMAN              :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ   :Chef Steward
 
ÖZET
 
Restaurant ve mutfağa bağlı olarak Chief Steward’ın talimatları doğrultusunda , Restaurant’lardan dönen kirli tabak,bardak,takım ve malzemeyi temizlemek.
Takım (ekip) çalışması yapmak.
 
SORUMLULUKLARI
 
q       İşe vaktinde gelmek.
q       Üniformasının temiz ve düzenli olmasına dikkat etmek.
q       Hergün bulaşık makinesini kontrol etmek ve çalışır durumda olmasını sağlamak. İş bitiminde makineyi temiz bırakmak.günlük ısı derecelerini en iki defa kontrol edip çizelgesini tutmak.
q       Bulaşık makinesini kullanırken gerekli titizliği ve dikkati göstermek. Kullanım kurallarına uymak.
q       Restauranttan gelen tabak,bardak,takım v.s. malzemeyi aşağıdaki şekilde temizliğini sağlamak;
q       Ön yıkama tabak ve bütün malzemelerdeki artıkları sıcak suda artıklardan ayırmak.
q       Malzemeyi düzgün ve sıralı olarak raflara yerleştirmek.
q       Malzemeyi toplarken  dizerken sesiz ve kırmamaya özen göstermek.
q       Servis arabalarını temizlemek.
q       Restaurant ve mutfaklardaki ocak,ızgara, fırın v.s‘yi  temizlemek.
q       Kendi çalışma alanının duvar fayanslarını ,rafların , tabak ve bardak basketlerinin , bulaşık makinesinin temizliğini yapmak ve her zaman temiz kalmasını sağlamak.
q       Bulaşık makinesinin vardiya başlangıcında ve vardiya bitiminde tankını boşaltmak ve iç kısımlarını , perdelerini temizlemek ve kapaklarını koku yapmaması için açık bırakmak.
q       Sonraki vardiyaya verilmesi gereken notları bırakmak
q       İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
q       Talimatları okumak ,okutmak ve uygulamak
 
 
 
GÖREV TANIMI
 
GÖREV                       :PERSONEL MUTFAĞI BULAŞIKÇISI
DEPARTMAN              :MUTFAK
BAĞLI OLDUĞU KİŞİ   :Chef Steward
 
 
SORUMLULUKLARI
 
q       İşe vaktinde gelmek.
q       Üniformasının temiz ve düzenli olmasına dikkat etmek.
q       Hergün bulaşık makinesini kontrol etmek ve çalışır durumda olmasını sağlamak. İş bitiminde makineyi temiz bırakmak.günlük ısı derecelerini en iki defa kontrol edip çizelgesini tutmak.
q       Bulaşık makinesini kullanırken gerekli titizliği ve dikkati göstermek. Kullanım kurallarına uymak.
q       Personel yemekhanesinde bulunan tüm malzemelerin bakım ve temizliğinden sorumludur.
      Vardiya bitiminde çalıştığı alanı temiz ve düzenli bırakır.
 
q       İş güvenliğine dikkat etmek,hijyen ve temizlik kurallarına uymak,üstlerin vereceği görevleri eksiksiz yerine getirmek..
 
q       Talimatları okumak  ve uygulamak